- SK (NỞ BUNG KHI GẶP NƯỚC)

Xem chi tiết

- TP (NỞ BUNG KHI GẶP NƯỚC)

Xem chi tiết

- HTM (VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG)

Xem chi tiết

- MK (PHÁT CHỒI, LỚN TRÁI, XANH LÁ)

Xem chi tiết

- GA (TIẾT KIỆM PHÂN BÓN, NÔNG SẢN SẠCH)

Xem chi tiết

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NÔNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

Xem chi tiết

- TR (KHỎE RỄ, CỨNG DÂY, TỐT TRÁI)

Xem chi tiết

- LÂN HỮU CƠ VI SINH

Xem chi tiết

- SUPER 999

Xem chi tiết

- VÔI XÁM (Khử chua cho đất)

Xem chi tiết

- LÂN VÔI + TE (TĂNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CHO ĐẤT)

Xem chi tiết

- VI LƯỢNG

Xem chi tiết

- 301 (Cung cấp dinh dưỡng tức thời)

Xem chi tiết

- USM (THAY THẾ HOÀN TOÀN PHÂN CHUỒNG)

Xem chi tiết

- TĐ (BUNG RỄ, CỨNG DÂY, NẢY TƯỢC)

Xem chi tiết

- L (Bộ rễ phát triển mạnh, phòng bệnh, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

Xem chi tiết

- K (Lá xanh dày, tăng khả năng ra hoa, rụng trái non)

Xem chi tiết

- MC (Trái lớn nhanh, đậm vị)

Xem chi tiết

- BT1 (Bón thúc cho cây sầu riêng)

Xem chi tiết

- SUPER ZincK (Ra hoa đồng loạt, Chắc hạt)

Xem chi tiết