Sản Phẩm Hợp Tác
Giữa và Bà Con Nông Dân

Chương trình hợp tác đã giúp cho nông dân ở khắp các tỉnh thành thu được những vụ mùa hiệu quả hơn trong khi vẫn sử dụng diện tích đất canh tác hiện có, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

Chương trình cũng mang lại giá trị và niềm vui cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm giàu dinh dưỡng, lành sạch và lan tỏa thông điệp vì cộng đồng của Công ty Phân bón .

GẠO HỮU CƠ QUẾ NGỌC

Kế thừa và nối tiếp truyền thống giữa bối cảnh hiện đại, Thiên Sinh cùng người nông dân áp dụng mô hình nông nghiệp lúa – tôm cho ra đời sản phẩm gạo hữu cơ Quế...

Xem thêm
LÚA

Mô hình trình diễn phân bón hữu cơ đạt chuẩn Châu Âu (EU) và Mỹ (NOP) trên cây lúa tại các tỉnh Việt Nam.

Xem thêm
HỒ TIÊU

Chương trình hợp tác đã giúp cho nông dân ở khắp các tỉnh thành thu được những vụ mùa hiệu quả hơn

Xem thêm
CÀ PHÊ

Người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm giàu dinh dưỡng, lành sạch và lan tỏa thông điệp vì cộng đồng của phân bón .

Xem thêm
RAU MÀU

Chương trình hợp tác đã giúp cho nông dân ở khắp các tỉnh thành thu được những vụ mùa hiệu quả hơn trong khi vẫn sử dụng diện tích đất canh tác hiện có, đồng thời...

Xem thêm