Mô hình trình diễn phân bón hữu cơ đạt chuẩn Châu Âu (EU) và Mỹ (NOP) trên cây lúa

Phóng sự Komix phát trên Đài TH Trà Vinh, chuyên mục Khuyến nông

Phát lúc 18h30, ngày 04/04/2022