Image of international cooperation

Đối tác Thụy Sỹ thăm và làm việc tại công ty Thiên Sinh

Đối tác Nauy thăm và làm việc tại công ty Thiên Sinh

 Công ty BIO – TRACK MALAYSIA thăm và làm việc tại công ty Thiên Sinh

 

T.GĐ Phạm Ngọc Sinh (phải) thăm đối tác tại Bắc Âu

T.GĐ Phạm Ngọc Sinh thăm đối tác tại Nauy

Thử nghiệm sản phẩm

T.GĐ Phạm Ngọc Sinh thảo luận hợp tác tại tập đoàn Sivila Group – Cambodia

Đối tác Nhật Bản thăm và làm việc tại Thiên Sinh