Anh LÊ NÔNG- Cửa hàng VTNN NÔNG HƯƠNG -ấp Gia Lào- xã Suối Cao-huyện Xuân Lộc- Đồng Nai

Vườn sầu riêng sử dụng các sản phẩm phân bón KOMIX đem lại hiệu quả: cây sầu riêng xanh, lá dày và trái đạt tiêu chuẩn loại 1.