GẠO HỮU CƠ QUẾ NGỌC

Người xưa có câu: Địa linh sinh Nhân kiệt là hàm ý nói tới những vùng đất linh thiêng sẽ sinh ra những nhân tài kiệt xuất. Điều này cũng đúng khi ứng dụng vào khoa học cây trồng: những vùng đất đặc biệt sẽ cho ra những sản phẩm nông nghiệp có phẩm chất đặc biệt.

Cồn Long Hòa – Hòa Minh chính là 2 vùng đất có vị trí đặc biệt, nằm gần cửa biển. Do đó, khu vực này toàn bộ là nước lợ, một mùa bà con trong vùng sẽ nuôi tôm, và mùa còn lại bà con sẽ sạ lúa, mô hình luân canh này đặc biệt tương hỗ và bổ trợ cho nhau giúp cân bằng sinh thái. Ruộng tôm nhờ cây lúa hút các chất thải dư thừa để sinh trưởng, và sau khi cắt lúa thì gốc rạ sẽ được để lại nuôi tôm.

Bấm để xem chi tiết dự án Gạo Hữu Cơ Quế Ngọc