– L

Code:

Ingredients:
• Độ ẩm 30%
• CHC 15%
• Axit Humic 2%
• P2O5(hh) 1,5%
• VSV cố định đạm (Azotobacter sp.) 1x106CFU/g
• pHH2O: 5

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- HTM (VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG)

View More

- MK (PHÁT CHỒI, LỚN TRÁI, XANH LÁ)

View More

- GA (TIẾT KIỆM PHÂN BÓN, NÔNG SẢN SẠCH)

View More

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NÔNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More