– LÂN VÔI + TE

Code:

Ingredients:
Ca 28,6%
Mg 9%
Độ ẩm 3%
Mn 780ppm
Zn 220ppm

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- VI LƯỢNG

View More

- BT (Phòng bệnh bộ rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

View More

- Rb (Phun qua lá cây cao su trồng mới)

View More

- Lân Hữu cơ vi sinh

View More