- SK (NỞ BUNG KHI GẶP NƯỚC)

View More

- TP (BUNG NỞ KHI GẶP NƯỚC)

View More

- HTM (VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG)

View More

- GA (TIẾT KIỆM PHÂN BÓN, NÔNG SẢN SẠCH)

View More

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NỐNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NÔNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- CB (Bón lót cho cây cao su)

View More

- TDK (Chuyên dùng cho cây cao su)

View More

- CF (Dùng cho cây cao su)

View More

- VÔI XÁM (Khử chua cho đất)

View More

- LÂN VÔI + TE

View More

- VI LƯỢNG

View More

- BT (Phòng bệnh bộ rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

View More

- Rb (Phun qua lá cây cao su trồng mới)

View More

- Lân Hữu cơ vi sinh

View More

- CQ 3-3-7 (Dùng cho cây cao su khai thác mủ)

View More

- BT2 (Dùng cho cây cao su khai thác mủ)

View More

- Super Zinc – K (Hoa nhiều, Chắc hạt)

View More

- BFC 201 (Phát triển bộ rễ cực mạnh cho cây cà phê, hồ tiêu)

View More

- TĐ (Bón thúc cho cây điều)

View More