Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

 

Smng:

Bằng khát vọng phát triển để trường tồn, Thiên Sinh không ngừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất phục vụ ngành nông nghiệp và đời sống, nêu cao trách nhiệm cộng đồng và thân thiện với môi trường.    

Tm nhìn:

Thiên Sinh luôn khao khát  trở thành biểu tượng của chất lượng và là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Giá trct lõi:

Giá trị cốt lõi 

Uy tín:

Thiên Sinh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu với các bên liên quan.

Thành tâm:

Con người Thiên Sinh luôn thành tâm thành ý với công việc.

Nhân văn:

Thiên Sinh luôn tạo môi trường làm việc đồng thuận, chia sẻ và thỏa mãn các bên liên quan.

Trí tu:

Thiên Sinh liên tục học hỏi và áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Chuyên nghip:

Con người Thiên Sinh luôn phấn đấu để nâng cao tính chuyên nghiệp trong từng hoạt động của mình.

Môi trưng:

Tất cả hoạt động của Thiên Sinh luôn hướng đến việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường.

Cng đng:

Thiên Sinh luôn hành động và đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trụ sở chính & Nhà máy

Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tel: (+84) 28 3553 3133 - Fax: (+84) 28 3553 3136

Website: www.komix.vn - www.thiensinh.com

Trực tuyến: 2
-
Lượt truy cập: 1378097

Trụ sở chính & Nhà máy

Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tel: (+84) 274 3578 313 - Fax: (+84) 274 3578 445

Email: komix@komix.vn

© 2012 Công ty Cổ Phần Thiên Sinh. Vipcom thiết kế web